Odwadnianie osadów

W naszej ofercie nie zabrakło urządzeń służących do odwadniania, transportu, dozowania oraz filtrowania. Znalazła się wśród niej prasa odwadniająca oraz prasy przewoźne firmy EMO, której jesteśmy wieloletnim przedstawicielem. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją.