• Slider 18
  • Slider 19
  • Slider 20
  • Slider 21
  • Slider 22
  • Slider 23
  • Slider 24
  • Slider 25
CENTRALE PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITÓW

Proces odwadniania wymaga stosowania flokulantów pozwalających na odpowiednie kłaczkowanie osadu.

Dobór rodzaju i dawki polielektrolitu musi być odniesiony do rodzaju osadu oraz typu urządzenia odwadniającego.

Ogólnie rozróżniamy dwa typy stacji: z zarabianiem ręcznym (dla mniejszych instalacji) oraz pracą w pełni automatyczną. Te ostatnie pozwalają na samoczynne przygotowanie roztworu przed podaniem do układu nadawy osadu.

Oferujemy pełną gamę centrali tak standardowych jaki i przygotowanych wg indywidualnych wymogów nabywcy.

Nasze stacje mogą pracować z reagentami w postaci proszku oraz/ lub emulsji.

Wykonanie materiałowe: tworzywo (PP, PEHD) lub stal nierdzewna.

Wersje budowy: jednozbiornikowa, dwuzbiornikowa, trzykomorowa.

Pojemności standardowe: 500 – 5 000 l

Sposób funkcjonowania: zarobowa (tzw. ręczna), automatyczna ciągła, automatyczna sekwencyjna (tzw. batch).