• Slider 18
  • Slider 19
  • Slider 20
  • Slider 21
  • Slider 22
  • Slider 23
  • Slider 24
  • Slider 25
FLO-MIXER

FLO-MIXER jest opatentowanym, specjalnie skonstruowanym, wysokoobrotowym mieszadłem flokulacyjnym wykorzystywanym w procesie odwadniania osadów.
Praca urządzenia wywołuje dokładną penetrację roztworu polielektrolitu w cząstki osadu, dzięki czemu zwiększa się skuteczność działania reagenta przy jednoczesnym ograniczeniu jego zużycia.
Taka optymalizacja procesu kłaczkowania osadu prowadzi nie tylko do znacznego zmniejszenia zużycia polielektrolitu, ale i do poprawy jakości osadu odwodnionego co uwidacznia się zwiększeniem stopnia odwodnienia jak i poprawą struktury.
Wszystko to prowadzi do znacznych oszczędności poprzez dzięki obniżeniu kosztów polielektrolitu z jednej strony oraz kosztów z transportu z drugiej.
Często jeszcze lepsze efekty można uzyskać stosując dodatkowo za FLO-MIXEREM flokulator objętościowy.
FLO-MIXER można stosować przed prasami taśmowymi i wirówkami dekantacyjnymi.
Najlepsze efekty pracy FLO-MIXERA uzyskuje się na osadach przefermentowanych.

Podstawowe zalety FLO-MIXERA:
- znaczne zmniejszenie zużycia polielektrolitu nawet do kilkudziesięciu procent co pozwala na szybkie zamortyzowanie się kosztów zakupu urządzenia,
- poprawa odwodnienia końcowego zwłaszcza przy pracy na emulsjach sieciowanych,
- zwiększenie wydajności hydraulicznej prasy,
- poprawa struktury osadu po wyjściu z prasy,
- kompaktowa budowa,
- łatwość instalacji i adaptacji do istniejących układów

Przykłady instalacji FLO-MIXERA

     

 


FLO-MIXER znalazł zastosowanie m.in. na oczyszczalniach ścieków w Legnicy, Międzychodzie, Lubiniu, Bolesławcu,  Kędzierzynie-Koźlu, Zielonej Górze czy ZGH Bolesław w Bukownie.

Celem udowodnienia skuteczności działania FLO-MIXERA i kalkulacji możliwych do osiągnięcia korzyściach związanych z jego zastosowaniem oferujemy Państwu możliwość jego wypróbowania poprzez wynajem jednostki testowej.