TAŚMOWE PRASY FILTRACYJNE OMEGA

Taśmowe prasy filtracyjne prod. EMO przeznaczone są do odwadniania w sposób ciągły osadów ściekowych komunalnych lub różnego rodzaju przemysłowych pozwalając na znaczną redukcję jego objętości i uzyskanie placka osadu o znacznej suchości.

 

ETAPY PROCESU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU EMO
Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów koniecznym jest kondycjonowanie osadu poprzez dodawanie do osadu polielektrolitu. Prowadzi to do separacji wody od zawartych w osadzie substancji stałych podlegającym kłaczkowaniu (flokulacja) i pozwala na skuteczne przesączanie się wody przez oczka taśm filtrujących.
Zwykle flokulant wprowadzany jest przed pompą podającą, aby wykorzystać ją jako mieszadło, dalej za jej pośrednictwem sflokulowany osad podawany jest do prasy.
Dla poprawy efektów kłaczkowania osadu wskazane jest wyposażenie instalacji w różnego typu flokulatory (statyczne, wysokoobrotowe, objętościowe).
Skłaczkowany osad w pierwszej kolejności wylewa się na dolną taśmę filtracyjną, wkraczając w fazę filtracji grawitacyjnej (zagęszczania) wspomaganą systemem szpulek przewarstwiających typu BOBIDRAIN. Etap ten pozwala na wielokrotne zmniejszenie objętości osadu już w początkowej fazie, przed dotarciem do strefy ściskania, co zdecydowanie poprawia efektywność prasowania.
W niektórych modelach strefa zagęszczania zakończona jest rolką laminującą
Na końcu strefy zagęszczania następuje zbiegnięcie się dolnej taśmy filtracyjnej z górną i ich owinięcie wokół pierwszej rolki prasującej (tzw. strefa klinowa) co rozpoczyna proces ściskania.
Taśmy wraz z zawartym między nimi osadem przechodzą między rolkami prasującymi, których ilość i średnica zależy od modelu prasy.

Dalej taśmy z prasowanym między nimi osadem przechodzą miedzy kolejnymi rolkami rozmieszczonymi tak, aby wywoływać progresywny wzrost nacisku, gwarantując optymalne odwodnienie wraz z zachowaniem maksymalnego stopnia przechwycenia substancji stałych.
Zastosowane rozwiązanie pozwala na progresywne zwiększanie nacisku na osad umożliwiając optymalne odwodnienie, przy zachowaniu właściwego stopnia przechwycenia zawiesin.
Osad odwodniony po przejściu ostatniego poziomu ściskania jest zbierany z taśm przez skrobak z tworzywa (ERTALON/ PEHD), dalej spada do zasobnika lub odprowadzany jest przez przenośnik do wyznaczonego miejsca.
Taśmy filtracyjne są stale płukane podczas powrotu ku początkowi procesu.
Odciek (filtrat oraz woda z płukania taśm) gromadzone są w rynnach zbierających i odprowadzane na zewnątrz u dołu prasy.
Wszystkie części są łatwo dostępne dla konserwacji i kontroli.

Taśmowe Prasy Filtracyjne OMEGA produkowane są w 5 typoszeregach o wydajności ok. 0,5 do 60 m3/ h i szerokościach taśm od 0,6 do 3 m.

PODSTAWOWE ZALETY PRAS EMO:
Zwarta i przejrzysta budowa,
Długa strefa filtracji grawitacyjnej z rzędami szpulek przewarstwiających,
Wysokiej jakości materiał konstrukcyjny (stal kwasoodporna jakości AISI 304L lub wyższej)
Płynna regulacja przesuwu taśmy (falownik),
Możliwość pełnej obudowy prasy,
Strefa intensywnego prasowania wraz z nożycowaniem,
DLA ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI I POPRAWY EFEKTÓW ODWADNIANIA MOŻLIWE JEST ZESPOLENIE PRASY Z ZAGĘSZCZCZACZEM WSTĘPNYM
TYPOSZEREGI:

 • logo equimo

  EQUIMO Wojciech Grzegorz Łączkowski

  ADRES: ul. Zapłocie 2, 62-001 CHLUDOWO

  TELEFON : 501 218 090

  DZIAŁ TECHNICZNY: 509 918 062

  SERWIS: 501 598 398

  FAX : (48) 61 811 66 36

   

  E-MAIL:

  Dział handlowy: equimo@equimo.pl

  Właściciel: w.laczkowski@equimo.pl

  Dział techniczno-handlowy: s.turowski@equimo.pl

  Dział serwisu: p.nowak@equimo.pl

 • Formularz kontaktowy