TAŚMOWE ZAGĘSZCZACZE STOŁOWE

INFORMACJE OGÓLNE
Mechaniczne zagęszczacze stołowe typu OMEGA prod. EMO przeznaczone są do zagęszczania w sposób ciągły komunalnych lub różnego rodzaju przemysłowych o koncentracji wejściowej 3 do 30 g/l i pozwala na zmniejszenie ich objętości i uzyskanie koncentracji średnio 6 - 10 % s.m. Proces zagęszczania może być wykorzystywany jako etap końcowy odwadniania, jako etap pośredni gospodarki osadowej (zagęszczanie osadu nadmiernego) lub jako etap wstępny odwadniania przed prasą taśmową lub komorową.
Proces zagęszczania zawiera trzy zasadnicze etapy:
- Etap flokulacji (kłaczkowanie osadu przed podaniem na maszynę)
- Etap filtracji grawitacyjnej wspomaganej rzędami szpulek/ szykan przewarstwiających
- Końcowe sprasowanie/ laminacja osadu (opcja).

zagęszczacze stołowe


ZASADA DZIAŁANIA
Dla osiągnięcia optymalnego zagęszczenia koniecznym jest dodawanie do osadu polielektrolitu, w sposób umożliwiający właściwą flokulację i skuteczne odsączanie.
Zwykle flokulant wprowadzany jest przed pompą podającą, dzięki czemu wykorzystuje się efekt mieszania wywołanego jej praca. Dla poprawy efektów kłaczkowania i obniżenia zużycia reagenta instalacja może być wyposażona w różnego typu flokulatory (statyczne, dynamiczne, objętościowe).
Otrzymana mieszanka podawana jest na zagęszczacz, gdzie wylewa się na taśmę filtracyjną. Woda uwolniona w procesie flokulacji przepływa swobodnie na drugą stronę tkaniny, a związana polielektrolitem zawiesina (kłak) pozostaje na jej powierzchni.
Filtracja grawitacyjna odbywa się przy udziale szeregów umieszczonych na przemiennie szpulek przewarstwiających typu BOBIDRAIN (system opatentowany) rozgarniających osad i ułatwiający drenaż.
Na końcu strefy filtracji znajduje się etap sprasowania osadu z rolką laminującą (w mniejszych modelach opcja, w większych standard), która wywierając odpowiednio regulowany nacisk dodatkowo zagęszcza osad.
Po opuszczeniu strefy ściskania osad zagęszczony jest zbierany z taśmy przez skrobak z tworzywa, a dalej spada do lub zasypu łączącego z pompą ewakuacji.

Sito filtracyjne jest stale płukane podczas powrotu do strefy odsączania.
Odciek zbierany jest przez wannę stanowiącą dolną cześć maszyny, a następnie ewakuowane są na zewnątrz poprzez przyłącze kołnierzowe.
Wszystkie części mechaniczne zagęszczacza są łatwo dostępne dla ich konserwacji i kontroli.

Taśmowe zagęszczacze stołowe EMO produkowane są w 4 typoszeregach o wydajności ok. 1 do 200 m3/ h i szerokościach taśm od 0,5 do 3 m.

PODSTAWOWE ZALETY ZAGĘSZCZACZY EMO:
Zwarta, zamknięta, ale przejrzysta budowa,
Długa strefa filtracji grawitacyjnej z rzędami szpulek przewarstwiających i deflektorów,
Wysokiej jakości materiał konstrukcyjny (stal kwasoodporna jakości AISI 304L lub wyższej)
Płynna regulacja przesuwu taśmy (falownik),
Możliwość pełnego zakrycia i podłączenia odciągu wentylacyjnego,
Możliwość dodatkowej strefy sprasowania osadu

Zagęszczacze stołowe

 • logo equimo

  EQUIMO Wojciech Grzegorz Łączkowski

  ADRES: ul. Zapłocie 2, 62-001 CHLUDOWO

  TELEFON : 501 218 090

  DZIAŁ TECHNICZNY: 509 918 062

  SERWIS: 501 598 398

  FAX : (48) 61 811 66 36

   

  E-MAIL:

  Dział handlowy: equimo@equimo.pl

  Właściciel: w.laczkowski@equimo.pl

  Dział techniczno-handlowy: s.turowski@equimo.pl

  Dział serwisu: p.nowak@equimo.pl

 • Formularz kontaktowy